www.e-laboratoria.pl

Sonda tlenowa COG-1

Sonda tlenowa COG-1

Sonda tlenowa COG-1

 • służy do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych;
 • szeroki zakres pomiarowy umożliwiający jego stosowanie zarówno w pomiarach wód odtlenionych (np. kotłowych), jak i silnie natlenionych (przesyconych);
 • może być kalibrowany w % nasycenia jednopunktowo (w powietrzu - dla 100 % nasycenia), lub dwupunktowo (w roztworze pochłaniającym tlen - dla 0 % nasycenia, a następnie w powietrzu – dla 100 %);
 • podczas pomiarów w jednostkach stężenia rozpuszczonego tlenu (mg/l), należy uwzględnić wpływ temperatury, zasolenia oraz ciśnienia atmosferycznego.
LUB

Szczegóły

Sonda tlenowa COG-1

 • służy do pomiarów stężenia rozpuszczonego tlenu w wodach naturalnych, ściekach lub wodach zasolonych;
 • szeroki zakres pomiarowy umożliwiający jego stosowanie zarówno w pomiarach wód odtlenionych (np. kotłowych), jak i silnie natlenionych (przesyconych);
 • odznacza się stabilnym sygnałem w długim okresie czasu, co ułatwia jego obsługę oraz obniża koszty użytkowania i konserwacji;
 • może być kalibrowany w % nasycenia jednopunktowo (w powietrzu - dla 100 % nasycenia), lub dwupunktowo (w roztworze pochłaniającym tlen - dla 0 % nasycenia, a następnie w powietrzu – dla 100 %);
 • podczas pomiarów w jednostkach stężenia rozpuszczonego tlenu (mg/l), należy uwzględnić wpływ temperatury, zasolenia oraz ciśnienia atmosferycznego;
 • wysoką precyzję i powtarzalność pomiarów można osiągnąć, zapewniając przepływ próbki w pobliżu membrany o natężeniu kilku cm/s. Brak przepływu będzie powodował obniżanie wskazań, na skutek stopniowego zużywania tlenu w pobliżu powierzchni membrany;
 • zastosowanie w czujniku cynku jako materiału anody, jest mniej szkodliwe dla środowiska, niż zastosowanie anody wykonanej z ołowiu i umożliwia spełnienie wymagań dyrektywy RoHS;
 • ujemnie naładowana srebrna katoda posiada zwiększoną odporność na „zatrucia” siarczkami, co preferuje czujnik do stosowania w pomiarach wód silnie zanieczyszczonych, takich jak ścieki komunalne lub przemysłowe;
 • gazy takie jak chlor, dwutlenek siarki, siarkowodór, aminy, amoniak lub dwutlenek węgla mogą powodować zakłócenia w pomiarach;
 • czujnik posiada membranę z folii teflonowej, o znakomitej odporności chemicznej, wysokiej selektywności oraz dobrej przepuszczalności tlenu. Membrana osadzona jest ona w wygodnej do wymiany nasadce;
 • czujnik posiada wewnętrzną kompensację temperaturowej zależności przepuszczalności membrany;
 • czujnik nie posiada wbudowanego rezystora termicznego dla zewnętrznej kompensacji temperatury i wymaga współpracy z dodatkowym czujnikiem temperatury (np. Pt-1000), dostosowanym do miernika;
 • czujnik przystosowany jest do współpracy z przyrządami pomiarowymi firmy Elmetron.

Parametry techniczne

Nr katalogowy 012-01-2
Typ standardowy
Złącze BNC
Uwagi woda naturalna, ścieki, woda zasolona

Custom Tab Content 1

Custom Variants and Options let you create product customization options and fields quickly and easily. Any product can have custom variants and options � this can be configured in its product configuration. Custom variants and options can be created for products as required or non-required options. They can affect the total price of the product by a fixed amount or percentage.
In other words, custom variants and options allow you to make products that are unique and individualized. Whether it�s a gift with a special message, a sweatshirt with custom embroidered text, or anything in between � possibilities are limitless.

Parametry techniczne

supporcik

Zapytaj o ten produkt

6 + 4 = podaj wynik (np: 3 + 2 = 5)

* Pola wymagane
W pierszej kolejności odpowiadamy na pytania od firm i instytucji. Jeżeli chcesz zapytać o ceny, dodawaj produkty do koszyka by przesłać zapytanie ofertowe.

Rekomendowani producenci