www.e-laboratoria.pl

Grzanie, chłodzenie

Procesy termiczne w odgrywają bardzo istotna rolę w przygotowaniu próbek i przeprowadzaniu analiz chemicznych oraz badaniach materiałowych. Szeroka gama urządzeń pozwala je dostosowań do wymagań odnośnie objętości próbki, temperatury procesu, dokładności utrzymania i rozkładu temperatur oraz technik sterowania elementami grzewczymi lub chłodzącymi. Do podstawowych urządzeń w tej grupie należą cieplarki laboratoryjne, suszarki laboratoryjne, inkubatory i łaźnie wodne.

Autoklawy
Profesjonalne autoklawy do sterylizacji parowej, w układzie pionowym lub poziomym.
Chłodziarki
Chłodziarki laboratoryjne pozwalają na utrzymywanie temperatury niższej niż temperatura otoczenia (posiadają ...
Cieplarki
Cieplarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza lub obiegiem wymuszonym. Różne wykonania materiałowe, ...
Gniazda grzewcze
Elastyczne gniazda grzewcze do podgrzewania w pozycji pionowej lub ukośnej kolb i naczyń okrągłodennych.
Inkubatory laboratoryjne
Inkubatory laboratoryjne stosowane do inkubacji prób, badań mikrobiologicznych, hodowli roślin i mikroorganizmów. ...
Komory klimatyczne
Komory klimatyczne zapewniają stałe warunki w całym obszarze testowym temperatury i wilgotności. Ważną zaletą ...
Komory środowiskowe
Komory środowiskowe do testów i symulacji złożonych profili zmiennych warunków temperaturowo-wilgotnościowych. ...
Kriostaty
Profesjonalne kriostaty o doskonałych parametrach i bogatych możliwościach programowania. Obrotowe mocowanie ...
Ławy grzewcze
Wielostanowiskowe ławy grzewcze z niezależną regulację temperatury. Obudowa ze stali nierdzewnej.
Łaźnie wodne
Łaźnie wodne laboratoryjne ze stali nierdzewnej. Bogate wyposażenie i precyzyjne układy sterowania.
Łaźnie wodne termostatowane
Łaźnie termostatowane z wanną poliwęglanową, pozwalającą na obserwację próbek i pracy samego urządzenia ...
Łaźnie wodne z wytrząsaniem
Hybrydowe połączenie wstrząsarki z łaźnią wodną. Zazwyczaj może pracować niezależnie.
Łaźnie piaskowe i olejowe
Łaźnie pozwalające na osiągnięcie wysokich temperatur. Jako medium stosowane są oleje lub piasek.
Łaźnie butyrometryczne
Specjalizowane łaźnie wodne do wygrzewania butyrometrów.
Łaźnie wiskozymetryczne
Łaźnie wodne do termostatowania wiskozymetrów przy pomiarach lepkości.
Palniki laboratoryjne
Palniki laboratoryjne klasyczne i elektroniczne, na gaz ziemny lub propan-butan.
Piece laboratoryjne
Piece laboratoryjne muflowe i komorowe, do przeprowadzania procesów spalania, wyprażania, obróbki cieplnej oraz ...
Płaszcze grzewcze
Płaszcze grzewcze do wygrzewania naczyń okrągłodennych, np. kolb, Również z funkcją mieszadła.
Płyty grzewcze
Nowoczesne płyty grzewcze z ceranu, stali lub aluminium, wyposażone w mikroprocesorowe regulatory temperatury.
Suszarki
Suszarki laboratoryjne z naturalnym obiegiem powietrza lub obiegiem wymuszonym. Różne wykonania materiałowe, ...
Taśmy grzewcze
Elastyczne taśmy grzewcze do ogrzewania elementów ,aboratoryjnych o nietypowych kształtach
Termobloki
Termobloki z funkcją chłodzenia, do oznaczania ChZT, ogólnego azotu i fosforu oraz mineralizacji roztworów ...
Termocyklery
Termocyklery do przeprowadzania PCR, wyposażane w blok grzejny z otworami na próbówki. Sterownik oraz układ ...
Ultratermostaty
Niezawodne termostaty pozwalające na utrzymanie temperatur w obiegach zamkniętych lub otwartych. Wykonane ze ...
Wyparki próżniowe
Wyparki ekonomiczne oraz zaawansowane, wyposażone w windę i automatykę pracy.
Wytwarzanie suchego lodu
Przystawki na butle ze sprężonycm CO2, do bezproblemowego wytwarzania suchego lodu.
Zamrażarki laboratoryjne
Zamrażarki laboratoryjne, w tym zamrażarki do materiałów łatwopalnych, z wnętrzem zabezpieczonym przed iskrzeniem.
Zamrażarki niskotemperaturowe
Zamrażarki pozwalające na uzyskiwanie temperatur do -86C

Rekomendowani producenci