www.e-laboratoria.pl

Mętnościomierze

Mętnościomierze, służą do pomiarów mętności wody. Mętność wody jest jedną z podstawowych cech określających jej jakość. Podstawową techniką jest pomiar natężenia światła przepuszczonego lub światła rozproszonego w próbce.

Mętnościomierze przenośne
Mętnościomierze przenośne do zastosowań w terenie i w laboratorium. Małe, zasilane bateryjne lub akumulatorowo.
Mętnościomierze laboratoryjne
Mętnościomierze laboratoryjne do częstych pomiarów mętności, wymagających wysokiej dokładności. Bogate ...

Rekomendowani producenci