www.e-laboratoria.pl

Luminometry, czyli sposób na bakterie

04.05.2023 17:29

Monitorowanie stopnia higieny w procesach produkcyjnych  w przemyśle spożywczym i przetwórczym zapobiega kosztownym zdarzeniom, jak np. wycofanie całych partii produktów lub odpowiadanie na roszczenia prawne kontrahentów lub konsumentów.

 

Luminometr

Co potrafi luminometr

Typowe metody analizy mikrobiologicznej pozwalają na wykonanie oznaczenia w czasie nie krótszym niż 24 godz. Zakres typowych czynności obejmuje pobranie wymazu, naniesienie go na szalkę Petriego ze specjalnie przygotowanym podłożem, inkubację przez minimum 24 godz. i zliczenie ilości wyhodowanych kolonii bakterii.

Systemy luminometryncze, oparte na wykrywaniu zawartych w bakteriach enzymów, umożliwiają uzyskanie wyniku już po kilkunastu sekundach. Jest to kolosalny postęp i droga do monitorowania stanu higieny kluczowych stanowisk i narzędzi niemal w czasie rzeczywistym.

Systemy luminometryczne wykorzystują efekt bioluminescencji mający miejsce podczas enzymatycznego rozkładu ATP. Systemy bardziej zaawansowane (jak luminometr PD30) mierzą również luminescencję podczas rozkładu AMP i ADP.

ATP jest nukleotydem, czyli organicznym związkiem chemicznym, wykorzystywanym przez komórkę jako uniwersalny przenośnik energii niezbędnej do przebiegu wielu reakcji biochemicznych. Kumulowana w jego wiązaniach energia uwalniana jest w procesie hydrolizy do ADP lub AMP.

Narzędziem realizującym pomiar bioluminescencji jest właśnie luminometr. Ten mieszczący się w dłoni aparat umożliwił stworzenie prostego, łatwo dostępnego i efektywnego systemu monitorowania higieny. System poboru oraz wstępnego przygotowania próbek jest maksymalnie uproszczony dzięki zastosowaniu wymazówek, z zawartymi w nich reagentami.

 

 

 

 

Jak to działa?

Obsługa luminometru sprowadza się do otwarcia pojemnika z wymazówką, pobrania wymazu z badanej powierzchni, włożenia wymazówki do tego samego pojemnika i wstrząśnięcia (pojemnik mieści w sobie reagenty), a następnie włożenia pojemnika z wymazówką do luminometru. Pomiar następuje automatycznie.

Oprócz analizy zanieczyszczenia powierzchni można również badać zanieczyszczenie bakteriologiczne wody lub innych cieczy. Można również monitorować czystość dłoni personelu. Najnowsze, superczułe wymazówki wykrywają ATP, AMP oraz dodatkowo ADP (Adenozyno-5'-difosforan). ADP powstaje z ATP w wyniku hydrolizy lub przeniesienia jednej reszty fosforowej z ATP, tak więc jego wykrywanie zdecydowania rozszerza możliwości detekcyjne luminometru.


Jak każde nowoczesne urządzenie pomiarowe, luminometr posiada pamięć wewnętrzną 2000 pomiarów, możliwość zdefiniowania 199 róznych progów alarmowych oraz złącze USB do transmisji wyników do komputera. Bardzo wygodną funkcją jest nadawanie przyjaznych nazw metodom pomiarowym. Możemy je nazywać jak, jak stanowiska robocze i przypisywać wymagane progi czystości. Otrzymujemy zatem do ręki kompletny system do pomiarów i akwizycji danych, na dodatek mieszczący się w kieszeni.

 Zobacz luminometry w naszej ofercie

Zobacz testy na Listerię w naszej ofercie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane w: Recenzje sprzętu
Autor:

Jan Iwanicki

Rekomendowani producenci