www.e-laboratoria.pl

Zawartość tłuszczu w mięsie

22.11.2012 16:52

Zawartość lipidów w tkance zwierzęcej jest skorelowana z zawartością wody, stąd poprzez pomiar jej ilości można określić zawartość tłuszczu w tkance. Kluczem do sukcesu jest znajomość relacji pomiędzy tymi dwoma czynnikami. Jest ona jednak skomplikowana i musi uwzględniać wiele czynników jak gatunek mięsa, miejsce pomiaru, czy stan przygotowania próbki.

Urządzenia serii FATMETER pozwalją na wykonanie tego pomiaru automatycznie i natychmiastowe wyliczenie zawartości tłuszczu w tkance. Pomiar odbywa się w sposób bezinwazyjny i zajmuje kilkanaście sekund. Może być wykonywany przez skórę lub na filetach. Może być również wykonywany na żywych obiektach. Mierniki FATMETER wykonywane są w wersjach przeznaczonych do pomiaru ryb (FISH-FATMETER) oraz dla ssaków (MEAT-FATMETER). Oba są urządzeniami całkowicie przenośnymi, z zasilaniem akumulatorowym, możliwością gromadzenia danych i ich transmisji do komputera oraz cyfrowym odczytem wartości mierzonej na podświetlanycm LCD. Zestaw zawiera również komplet do kalibracji, zasilacz i zestaw instrukcji. Urzadzenia mogą być dostarczane z zestawem wybtanych kalibracji na określone rodzaje mięsa.

Urządzenie FISH-FATMETER pozwala na wykonywanie pomiaru przez skórę lub na filetach. Odpowiednio zaprogramowane charakterystyki pozwalają na przeliczanie wyników. Badanie może być również wykonywane na żywych rybach, pozwalając na kontrolę wpływu diety na ich kondycję.


FISH-FATMETER posiada wbudowany generator mikrofalowy małej mocy, który w bardzo precyzyjny sposób pozwala określić zawartość wody w tkance. Dalsza część obróbki uzyskanej w ten sposób informacji pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą producenta, niemniej jako wynik otrzymujemy % zawartość tłuszczu.

U podstaw konstrukcji urządzenia stanęły wieloletnie badania przeprowadzane przez Torry Research Station (TRS) Ministerstwa Rolnictwa Wielkiej Brytanii oraz Fisheries and Food (MAFF) w Aberdeen, Szkocja. Samo urządzenie zostało opatentowane i wyprodukowane przez firmę Distell.com. Zasilane akumulatorowo, hermetyczne i całkowicie przenośne (niemal kieszonkowe) stanowi doskonałą alternatywę dla czasochłonnych metod analitycznych. Dokładność jest również co najmniej zadowalająca. Zależnie od wartości mierzonej wynosi ona:

2 do 15% od ± 0.5% do ± 1.0%
16 do 30% od ± 1.0% do ± 2.0%
31% i powyzej od > ± 2.0% do ± 4.0%

 

W naszym katalogu: FISH-FATMETER

 

 

Porównanie metody DISTELL FATMETER z metodą laboratoryjną Foss-Let

Produkt:
Śledź świeży

Źródło danych:
Torry Research Station, UK Ministry of Agriculture Fisheries and Food

Metoda zbierania danych
Jeden pomiar wykonany tuz powyżej i równolegle do linii nabocznej każdej z ryb
wykorzystana wbudowana charakterystyka pomiarowa FATMETER Herring-1
pomiary wykonywane zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia

Metoda analityczna Foss-Let:
wykonana na materiale z 2 wycinków fileta

Statystyka:

 • ilość ryb: 137
 • maksymalna zawartość lipidów (Foss-Let) : 21.5%
 • minimalna zawartość lipidów (Foss-Let) : 0.16%
 • równanie regresji, y = a + bx : a = 0.069; b = 0.984
 • współczynnik korelacji (r) : 0.955
 • błąd standardowy: ±1.87

Uwagi:
Korelacja jest bardzo dobra pomimo faktu, iż nie podążano za standardową procedurą pomiarową. Mierzono pojedyncze sztuki ryb, zamiast wykonywać pomiary na serii 8 ryb. W przypadku pomiarów z wartością średnią dla 8 ryb korelacja powinna być lepsza.

Wnioski:
Zawsze należy wykonywać pomiary zgodnie z zaleceniami DISTELL FATMETER. Pozwoli to na uzyskiwanie wyników najlepiej skorelowanych z metodą analityczną Foss-Let.

 

 

 

Porównanie metod DISTELL FATMETER z metodą laboratoryjną Bligh and Dyer

Produkt:
Śledź świeży

Źródło danych:
Technological Laboratory of the Danish Ministry of Fisheries

Metoda zbierania danych:
8 pomiarów wykonanych w centralnej części każdej z 8 ryb, powyzej linii nabocznej
wykorzystana wbudowana charakterystyka pomiarowa FATMETER Herring-1
pomiary wykonywane zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia

Metoda analityczna Bligh and Dyer:
wykonana na materiale z 16 wycinków fileta

Statystyka:

 • ilość ryb: 57
 • maksymalna zawartość lipidów (B and D) : 24.06%
 • minimalna zawartość lipidów (B and D) : 3.3.%
 • równanie regresji, y = a + bx : a = 0.797; b = 0.867 (gdzie: y - wyniki FATMETER; x wyniki dla B and D)
 • współczynnik korelacji (r) : 0.884
 • błąd standardowy: ±2.08

Uwagi:
Korelacja jest dobra pomimo faktu, iż nie podążano za standardową procedurą badawczą. Zalety związane z wykonywaniem pomiarów 8x8 zostały stracone przez prównanie z metodą B and D, która ma słabą korelację z metodą chemiczną Foss-Let.

Wnioski:
Ponieważ DISTELL FATMETER posiada charakterystyki pomiarowe korelowane z metodą Foss-Let, ona powinna być brana pod uwagę jako metoda porównawcza.

 

 

   

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz sie do naszego Newsletter'a!
Wystarczy podać swój e-mail by otrzymywać ciekawe artykuły i porady poświęcone technice laboratoryjnej.

 
   
Opublikowane w: Poradnik laboratoryjny
Autor:

Jan Iwanicki

Rekomendowani producenci