www.e-laboratoria.pl

Piknometry

Piknometr jest jednym z najprostszych urządzeń pomiarowych do wyznaczania gęstości cieczy (metod densymetrycznych). Przed pomiarem piknometr lekko przepełnia się analizowaną cieczą, po czym zamyka się go korkiem i termostatuje. Nadmiar cieczy wypływający przez kapilarę usuwa się bibułą. Następnie umieszcza się przyrząd na wadze i szybko mierzy jego masę. W czasie pomiaru masy, na skutek kurczenia się objętości cieczy jej poziom zazwyczaj wyraźnie spada w kapilarze, nie ma to jednak znaczenia o ile w momencie kładzenia przyrządu na wadze był on całkowicie napełniony i miał właściwą temperaturę. Dzięki małej średnicy kapilary parowanie z niej cieczy nie ma istotnego wpływu na wynik pomiaru. Piknometry trudno jest stosować do niskowrzących cieczy, gdyż wtedy parowanie z kapilary zaczyna mieć wpływ na wynik pomiaru. Pomiar piknometrem substancji silnie toksycznych oraz wchodzących łatwo w reakcję z tlenem lub wilgocią wymaga zastosowania wagi i termostatu umieszczonych w komorze rękawicowej.

2 produkt(ów)

na stronę

 1. Piknometry z termometrem

  Piknometry z termometrem

  Piknometry z termometrem

  • zakres termometru 0oC-+40oC/0,5oC
  • z boczną rureczką
  Zobacz więcej (3 pozycje) ...
 2. Piknometry Gay-Lussaca

2 produkt(ów)

na stronę

Rekomendowani producenci