www.e-laboratoria.pl

Polityka prywatności

Doskonale rozumiemy, że cenisz swoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób bezpieczny, zgody z prawem i wyłącznie w niezbędnym zakresie.


Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Inżyniersko-Handlowa Conbest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000030856. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować na adres email: conbest@conbest.pl lub pisemnie na adres: Conbest Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na Twoje żądanie (np. prośba o przesłanie oferty) lub zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową
  podstawa: prawnie uzasadniony interes administratora lub niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy;
 • w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami;
  podstawa: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • w celu tworzenia statystyk, zestwień i analiz na potrzeby własne;
 • podstawa: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • jeżeli się na to zgodzisz, także dla celów marketingowych Administratora
  podstawa: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes Administratora.

 

Jak długo będziemy je przetwarzali?

  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu przesłanej oferty, umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
  • tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania;
  • jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

    

   Kto prócz nas może mieć dostęp do Twoich danych?

   • zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom spedycyjnym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
   • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

     

    Jakie masz prawa?

    • przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
    • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
    • przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych - takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
    • przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
    • podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale zazwyczaj konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych zawarcie umowy / świadczenie usług jak również kontakt z Tobą mogą okazać się niemożliwe;
    • podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.


    Informacje powiązane

    Rekomendowani producenci