www.e-laboratoria.pl

Przesiewanie, rozdrabnianie, homogenizacja

Zmiana stopnia granulacji prób stałych odbywa się na drodze rozdrabniania w młynkach laboratoryjnych i rozdrabniaczach a w dalszej kolejności na drodze homogenizacji. W przypadku prób niemineralnych, zawierających wodę, w celu ujednolicenia próby i zwiększenia jej jednorodności stosowane są homogenizatory pulsacyjne lub homogenizatory wirnikowe. Analiza sitowa prób stałych ma zastosowanie głównie w sedymentologii i geotechnice.

Homogenizatory obrotowe
Homogenizatory laboratoryjne o bardzo wysokiej sprawności. Pozwalają na uzyskanie wysokiego stopnia rozdrobnienia ...
Homogenizatory pulsacyjne
Homogenizatory pulsacyjne o zmiennej dynamice pracy, homogenizują bezpośrednio w woreczkach.
Homogenizatory ultradźwiękowe
Pozbawione elementów ruchomych, niezawodne, trwałe i bezpieczne w użytkowaniu.
Młynki laboratoryjne
Wysokosprawne urządzenia do zmiany granulacji stosunkowo małych objętości próbek.
Przesiewacze i sita
Profesjonalne, wytrzymałe zestawy do analiz sitowych na sucho lub na mokro, w wykonaniach mechanicznych lub pneumatycznych

Rekomendowani producenci