www.e-laboratoria.pl

Monitoring Legionella

Bakterie szczepu legionella są przyczyną zapadania na groźną chorobę zwaną legionellozą, która jest trudno wyleczalna i obarczona dużym ryzykiem zejścia śmiertelnego. Metody zabezpieczenia przed bakteriami legionella obiektów użyteczności publicznej jak np. szpitale, domy akademickie, hotele, baseny kąpielowe, szkoły a także kompleksy budynków mieszkalnych określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02). Rozporządzenie §120 ust.2 brzmi: „Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C oraz umożliwić okresowe jej podniesienie do nie niższej niż 70°C”.

Praktyczna kontrola wypełnienia tych warunków jest możliwa przy zastosowaniu rozproszonych systemów kontroli temperatury SPY RF firmy JRI. Bezprzewodowy system rejestracji temperatury SPY RF bazuje na rejestratorach SPY RF TC wyposażonych we własne, autonomiczne zasilanie bateryjne o trwałości ok. 2 lata. Stan baterii oraz konieczność ich wymiany jest monitorowana bezprzewodowo. Rejestratory posiadają sondy powierzchniowe Hygitherm o unikalnej konstrukcji, pozwalającej na dokładny pomiar temperatury przepływającego medium. Dane pomiarowe są bezprzewodowo przekazywane do stacji bazowej. W przypadku większych odległości stosowane są stacje pośrednie (repeatery). Stacja bazowa przekazuje dane do komputera bezpośrednio (przez złącze USB) lub poprzez lokalną sieć LAN.

legionella

W razie chwilowych problemów z transmisją, ew. problemów z pracą stacji bazowej lub komputera, dane są buforowane w pamięci rejestratora i przesyłane po udrożnieniu komunikacji. Stany alarmowe mogą być rejestrowane i sygnalizowane w czasie rzeczywistym. Możliwa jest sygnalizacja akustyczna, wizualna, poprzez e-mail lub SMS. Niezależnie od tego można stosować alarmy mobilne, działające w zasięgu sieci radiowej systemu.

3 produkt(ów)

na stronę

 1. Rejestrator temperatury SPY RF TC, 1-kanałowy

  Rejestrator temperatury SPY RF TC, 1-kanałowy

  Jedno lub dwukanałowe rejestratory przystosowane do pracy z termoparami K, w tym z czujnikami rurowymi HYGITHERM. Mogą obsługiwać niezwykle szerokie zakresy
  pomiarowe: od -100°C do +1300°C.

  • 1 wejście dla termopary typu K
  • zakres: -100°C do +1300°C
  Zobacz więcej ...
 2. Rejestrator temperatury SPY RF TC, 2-kanałowy

  Rejestrator temperatury SPY RF TC, 2-kanałowy

  Dwukanałowy rejestrator przystosowany do pracy z termoparami K, w tym z czujnikami rurowymi HYGITHERM. Może obsługiwać niezwykle szerokie zakresy
  pomiarowe: od -100°C do +1300°C.

  • 2 wejścia dla termopary typu K
  • zakres: -100°C do +1300°C
  Zobacz więcej ...
 3. Sonda K HYGITHERM, -20 do +80°C, do montażu na rurociągach

  Sonda K HYGITHERM, -20 do +80°C, do montażu na rurociągach

  Sonda K HYGITHERM do montażu na rurociągach, max Ø100mm, do monitoringu bakterii legionella

  • zakres: -20 do +80°C;
  • montaż na rurociagach do Ø100mm
  • do monitoringu rozwoju bakterii legionelli
  Zobacz więcej ...

3 produkt(ów)

na stronę

Rekomendowani producenci