www.e-laboratoria.pl

Wilgotnościomierze

Elektroniczne wilgotnościomierze do drewna, betonu i innych materiałów.

11 produkt(ów)

na stronę

 1. Wilgotnościomierz do drewna HIT-1

  Wilgotnościomierz do drewna HIT-1

  Do orientacyjnego pomiaru wilgotności drewna. Cały wilgotnościomierz mieści się w elektrodzie młotkowej. Działa na zasadzie pomiaru rezystancji. Przyjęta charakterystyka rezystancyjna jest średnią dla wszystkich gatunków występujących w Europie.

  • zakres: 6 % - 60 % wilgotności bezwzględnej
  • dokładność: od +/-2 do +/-3 % (bez korzystania z tabel korekcyjnych,  przy temp. drewna 15 - 25°C) od +/-1.5 do +/-2 %  (przy korzystaniu z tabel korekcyjnych, przy temp. drewna 0 - 60°C) powyżej 30% - pomiar orientacyjny
  • rozdzielczość: 0.1 %
  Zobacz więcej ...
 2. Wilgotnościomierz do drewna HIT-3

  Wilgotnościomierz do drewna HIT-3

  Wilgotnościomierz HIT-3 jest elektronicznym przyrządem do pomiaru wilgotności drewna. Cały wilgotnościomierz mieści się w elektrodzie młotkowej. Przyrząd wyposażony jest w układy kompensacji temperatury i wyboru gatunku drewna.

  • akres pomiarowy: 6 % - 60 % wilgotności bezwzględnej
  • rozdzielczość: 0.1 %
  • dokładność: +/-1 % (w zakresie 6 - 15%) +/-2 % (w zakresie 16 - 28%) ok. 10 % wartości mierzonej (w zakresie 28 - 60%)
  • zakres temp. drewna: -10°C - 50°C
  • liczba gatunków 9 grup (12 gat. + 270 gat. egzotycznych)
  • elektrody: f 3.5x12 mm f 2.5x8 mm f 2x6 mm dotykowe do oklein
  Zobacz więcej ...
 3. Wilgotnościomierz do drewna i betonu HGR-9

  Wilgotnościomierz do drewna i betonu HGR-9

  Do pomiaru wilgotności drewna i betonu. Przydatny przy kładzeniu parkietów i podłóg drewnianych. Mimo małych rozmiarów miernik zapewnia bardzo dobrą dokładność pomiarów. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu specjalistycznego mikroprocesora. Pomiar wilgotności drewna uwzględnia gatunek i temperaturę drewna.

  • zakres pomiarowy:
   • wilgotność drewna: 6 - 60 % wilgotności bezwzględnej
   • wilgotność betonu: 0.7 - 7.5 % wilgotności bezwzględnej
  • dokładność (drewno): +/-1 % (w zakresie 6 - 15%) +/-2 % (w zakresie 16 - 28%) ok. 10 % wart. Mierzonej (w zakresie 28 - 60%)
  • dokładność (beton): +/- 0.5 %
  • liczba gatunków: 3 grupy (12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych)
  • zakres temperatury drewna: 0° C- 50° C
  • rozdzielczość: 0.1 %
  Zobacz więcej ...
 4. Wilgotnościomierz do drewna WRD-100

  Wilgotnościomierz do drewna WRD-100

  Miernik wilgotności drewna w zakresie od 6% do 100% wilgotności bezwzglednej. Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności 11 gatunków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, debu, buku i topoli. Posiada 11-pozycyjny układ kompensacji wpływu temperatury. Każdy wyprodukowany przyrząd jest sprawdzany przez Okregowy Urząd Miar w Krakowie i dostarczany wraz z aktualnym świadectwem legalizacji.

  • zakres pomiaru: 6 % - 100 % wilgotności bezwzględnej
  • zakres temperatury drewna: 0°C - 50° C
  • świadectwo legalizacji
  Zobacz więcej ...
 5. Wilgotnościomierz do drewna WRD-30

  Wilgotnościomierz do drewna WRD-30

  Wilgotnościomierz do drewna ze świadectwem wzorcowania PCA. Przyrządem można dokonać pomiaru wilgotności 11 gatunków drewna: sosny, świerku, jodły, jaworu, brzozy, klonu, jesionu, orzecha, dębu, buku i topoli. Każdy przyrząd jest sprawdzany przez Okręgowy Urząd Miar w Krakowie i dostarczany wraz z aktualnym świadectwem wzorcowania.

  • zakres pomiarowy: 6 % - 30 % wilgotności bezwzględnej;
  • liczba gatunków: 11;
  • zakres temperatury drewna: 0° C- 50° C;
  • świadectwo wzorcowania PCA
  Zobacz więcej ...
 6. Wilgotnościomierz do drewna XD-30

  Wilgotnościomierz do drewna XD-30

  Miernik wilgotności drewna w zakresie od 6% do 30% wilgotności bezwzględnej. Wynik podawany jest przy pomocy diod LED.

  • 11 gatunków drewna: sosna, świerk, jodła, jawor, brzoza, klon, jesion, orzech, dąb, buk i topola
  • zakres pomiaru: 6 % - 30 % wilgotności bezwzględnej
  • zakres temperatury drewna: 0°C - 50° C
  Zobacz więcej ...
 7. Wilgotnościomierz dwufunkcyjny do drewna i materiałów budowlanych WIP-24

  Wilgotnościomierz dwufunkcyjny do drewna i materiałów budowlanych WIP-24

  Do szybkiego, bezinwazyjnego pomiaru wilgotności drewna i materiałów budowlanych. Umożliwia pomiar praktycznie wszystkich gatunków drewna (także egzotycznych) oraz miedzy innymi takich materiałów budowlanych jak: beton, cegła, tynk, jastrych i gips. Wartości gestości najpopularniejszych gatunków drewna i najczęściej spotykanych materiałów budowlanych umieszczone są na tylnej ściance przyrządu.

  • zakres pomiarowy dla drewna: 4 % - 60 %
  • zakres pomiarowy dla materiałów budowlanych: 0 % - 10 %
  • max. głębokość penetracji dla drewna: 60 mm
  • max. głębokość penetracji dla materiałów budowlanych: 50 mm
  • rozdzielczość: 0.1 %
  Zobacz więcej ...
 8. Wilgotnościomierz do betonu WIP-23B

  Wilgotnościomierz do betonu WIP-23B

  Służy do pomiaru wilgotności podłoża betonowego. Znajduje zastosowanie przy pomiarze wilgotności podłoża przed położeniem wykładzin, płytek PCW, posadzek z żywic epoksydowych, malowaniem farbami olejnymi itp. Jest także pomocny przy pielęgnacji betonów. Działanie przyrządu oparte jest na pomiarze stałej dielektrycznej badanego podłoża. Przyjęte charakterystyki przyrządu uwzględniają jednostronny, naturalny proces schnięcia betonu. Wynik pomiaru jest średnią wilgotnością górnej warstwy o grubości 50 mm.

  • zakres pomiarowy: 1 % - 10 % wilgotności bezwzględnej;
  • głębokość penetracji: około 50 mm;
  • dokładność: +/- 0.7 %;
  • rozdzielczość: 0.1 %.
  Zobacz więcej ...
 9. Wilgotnościomierz do papieru WIP-15A

  Wilgotnościomierz do papieru WIP-15A

  Do pomiaru wilgotności papieru. Znajduje zastosowanie w drukarniach, fabrykach papieru, u producentów opakowań. Wynik jest średnią wilgotnością warstwy o grubości 50 mm. Działanie przyrządu oparte jest na pomiarze stałej dielektrycznej papieru.

  • zakres: 2 % - 15 % wilgotności bezwzględnej
  • głębokość penetracji: około 50 mm
  • dokładność: +/- 0.6 %
  • rozdzielczość: 0.1 %
  Zobacz więcej ...
 10. Wilgotnościomierz do makulatury WM-3

  Wilgotnościomierz do makulatury WM-3

  Do szybkiego określania wilgotności makulatury. Zasada działania przyrządu opiera się na pomiarze rezystancji badanego materiału. Charakterystyka rezystancyjna dobrana została doświadczalnie dla normalnych warunków pomiarowych i średniego składu makulatury.

  • zakres: 6 % - 30 % wilgotności bezwzględnej
  • długość elektrod: 85 mm
  • rozdzielczość: 0.1 %
  Zobacz więcej ...
 11. Wilgotnościomierz do biopaliw BIO-1

  Wilgotnościomierz do biopaliw BIO-1

  Wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności:

  • trocin, zrębków, wiórów, słomy i siana, suszu owocowego
  • makulatury rozdrobnionej
  • łusek słonecznika, łusek gryki, otrębów, plew, łodyg słonecznika, łodyg kukurydzy
  • śruty zbożowej, makucha rzepakowego, makucha sojowego

   

  Parametry:

  • zakres pomiarowy:
   • trociny, zrębki, wióry: 8 - 30
   • słoma i siano: 8 - 25
   • susz owocowy: 8 - 25
   • makulatura rozdrobniona: 6 - 20
   • łuski słonecznika: 8 - 25
   • łuski gryki, otręby, plewy: 8 - 25
   • łodygi słonecznika, kukurydzy: 8 - 25
   • śruta zbożowa: 8 - 25
   • makuch rzepakowy, makuch sojowy: 8 - 25
  • zakres temperatury: 0° C- 50°C
  Zobacz więcej ...

11 produkt(ów)

na stronę

Rekomendowani producenci